17. Dražba plemenskih ovnov TP Jezersko

V nedeljo, 14.  oktobra 2018 bomo na kmetiji Kovk na Spodnjem Jezerskem v sodelovanju z Društvom rejcev ovc jezersko solčavske pasme organizirali sedemnajsto dražbo ovnov jezersko-solčavske pasmi.

Kdaj: 14.10.2018

Kje: na kmetiji Kovk, Sp. Jezersko 14, 4206 Zg. Jezersko.

Program:
– ob 10.00 ogled ovnov
– ob 12. 00 pozdravni nagovor in začetek dražbe

Ovne oceni republiška komisija za priznavanje plemenjakov.

Razvrsti jih v kakovostne razrede od 1A do 3A. Ta razvrstitev je osnova za izklicno ceno.

Podatki o ovnih v katalogu zajemajo rodovne podatke, podatke o starših in prirast v času testa. Naveden je genotip za gen PrP in ocenjena je kakovost volne.

Vabilo posredujte naprej. Vabljeni! 

Janez Smrtnik, vodja Testne postaje Jezersko