Poročilo z občnega zbora

Published on 12 April 2010 by in Novice

0

Predstavljamo vam glavne novice z občnega zbora društva, ki je bil 21. februarja v Hotemažah na Gorenjskem, v gostilni Logar. Bilo nas je lepo število udeležencev, kar je spodbudno (pogrešali pa smo člane s Solčavskega).

Zbrani smo prisluhnili besedam predsednika Primoža Murija, ki je predstavil pozitivno poročilo o delu v lanskem letu. Več o delovnem poročilu predsednika za leto 2009 lahko preberete tukaj. Načrti društva za letos so v smislu nadaljnjega prizadevanja za utrjevanje vloge Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme v družbi in za vse večjo popularnost. Člani iz tržiškega okolja so takoj izrazili željo, da z aktivnim sodelovanjem na Svetovnem festivalu tržiških bržol ne zamudimo priložnosti za promocijo. Novost za vse člane je predlog, ki ni bil javno izražen in sicer predlog Zveze rejcev drobnice Slovenije, da se na Jezerskem organizira državno tekmovanje v striženju ovc. O tem so se v teh dneh člani z Jezerskega pogovarjali s člani Zveze in se odločili o možnosti izvedbe tega dela. Na občnem zboru smo se skupaj odločili tudi za letošnji cilj strokovnega izleta društva. Letos smo izbrali kraj v Sloveniji – Vremščico in Škocjanski park. Več o programu izleta preberite tukaj.

Novo izvoljeno vodstvo društva je:

UPRAVNI ODBOR

predsednik – Primož Muri, tajnica – Ladka Peneš, blagajnik – Stane Markič, člani odbora – Janez Vogelnik (Tržič), Janez Smrtnik (Jezersko), Eveline Smrtnik (Jezersko), Klemen Matk (Solčava), Franc Smolej (Jesenice), Luka Skuber (Jezersko)

NADZORNI ODBOR

Jože Markič (Naklo), Jelko Krašovec (Podljubelj)

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Marjan Markič

Nova članica in novo izvoljena tajnica Ladka Peneš se ukvarja z naravnim barvanjem volne. Predstavila nam je svoje ljubiteljsko delo. Nekaj utrinkov iz njenega dela si lahko ogledate tudi v naši galeriji slik ali pa obiščete njen blog mamaladka.blogspot.com.

Na predavanju je bilo govora o vestnem označevanju in vodenju evidence drobnice. Gospa Tina Krč iz kranjske enote Kmetijsko gozdarske zbornice, je predstavila novosti v sistemu za identifikacijo in registracijo drobnice za gospodarstva, ki so začele veljati 31. 12. 2009. Vse omenjene spremembe po našem mnenju ne prinašajo nobenih uporabnih koristi, rejcu pa povečujejo neplačane delo, stroške in administracijo. Omenjeni vložki pa pri končnem proizvodu rejca ne predstavljajo nikakršne dodane vrednosti, ki bi jo rejec lahko vključil v svojo prodajno ceno. S kmetovim vložkom in z denarji, ki jih proračuni namenjajo kmetijstvu, pa se zgolj povečujejo razne inštitucije, ki pa s tem ne doprinesejo k boljšemu stanju v kmetijstvu. In to vsem antibirokratskim programom navkljub. Več o teh novostih preberite tukaj.

Zaključila bi z razveseljivim podatkom, da smo sprejeli dva nova člana in da smo veseli prisotnosti mladih rejcev. Vabimo še več mladih, da se nam pridružijo in se delovanju društva posvetijo s svojimi mladimi močmi in znanjem. Kajti tudi tukaj velja, da prihodnost sloni na mladih.

Eveline Smrtnik

Continue Reading