0

Upravni odbor Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme sklicuje redni letni občni zbor njegovih članov. Potekal bo v kletnih prostorih gostilne Logar v Hotemažah, v nedeljo, 27. februarja z začetkom ob 10:30.

Na občnem zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Društva.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.      Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles

2.      Poročila o delovanju društva v preteklem letu (predsednik, tajnik, blagajnik, gospodar, predsednik NO)

3.      Program dela društva za leto 2011

4.      Razprava in zaključki

5.      Razno

6.      Predavanje: Voditi kmetijo kot podjetje, Aleš Čerin, Ljubljana (preberite več)

Zbor bomo zaključili s skromnim kosilom.

Vabljeni!

Continue Reading

0

The purpose of our association is twofold, the conservation of native sheep, the Jezersko-Solčava breed, and the preservation of the Alpine area which has had demographic problems. In addition, we are also working towards promoting sheep products (meat, wool) and contributing to the variety of tourist offer.

We are  proud of our unique breed of sheep which was developed by our ancestors in Jezersko and in the neighboring Solčava farmsteads in earlier centuries. It is renowned and valued for its excellent adaptation to Alpine conditions, and the superb quality of its products.

Continue Reading