0

Letošnja avkcijska prodaja plemenskih ovnov je bila povprečna, obisk je bil dober.

Število prodanih ovnov je bilo devet, v glavnem boljše kakovosti.

Katalog ovnov 2012

Photo Drejc Karničar

Continue Reading

Udeležiti se licitacije?

Published on 10 October 2012 by in Novice

0

Prednosti prodaje na licitaciji (avkciji, javni dražbi)

Prednost prodaje na licitaciji (javni dražbi) je v tem, da kupujejo vsi zainteresirani pod istimi pogoji naenkrat. To omogoča zelo jasen (transparenten) pregled dogajanja vsem sodelujočim. Pri licitaciji posameznik ne more vplivati na uspeh poslovanja s svojimi osebnostnimi, besednimi ali vedenjskimi sposobnostmi. Pri javni dražbi oba sodelujoča, tako kupec kot prodajalec, zagotovo vesta, da sta se uspešno pogajala in da sta dosegla najboljšo možno ceno glede na ponudbo in povpraševanje.

Nekdo v vlogi kupca morda težko razume, da mu drugi izpodnese ovna, ker ponuja zanj več denarja (in ga morda celo preplača). Če pa isti kupec kot prodajalec na neki licitaciji ali sejmu ponuja svojo žival in je pripravljen tako plemensko žival dati, ker je kakovostna, se mu zdi logično, da želi zanjo doseči čim višjo ceno. S takim načinom prodaje se spodbujajo kakovost živali na trgu, kriterije prodaje, predvsem pa se bolje dosegajo cilji selekcije, ker je dogajanje bolj naravnano k resnosti reje.

Javna dražba je tak način prodaje, ki izrazi dejansko tržno vrednost predmeta prodaje. Ideja o prodaji plemenskih živali na javnih dražbah je mišljena kot izziv za ponovno obuditev trga. Kupec želi imeti kakovostnega ovna, zato je pripravljen plačati več.

Za malo denarja veliko muzike …

… te zavesti pri nas ni … današnjemu kupcu to razmišljanje o licitaciji ni blizu.

Čeprav je drugod po svetu prodaja plemenskih živali na javnih dražbah zelo razširjena, je v  Sloveniji ta način prodaje plemenskih živali za drobnico slabo poznan ali pa sploh ne obstaja.

Uspeh licitacije plemenskih ovnov na Jezerskem za zdaj še ni opazen. Vrhunske plemenske ovne komaj prodamo po izklicni ceni in rejci prihajajo na našo testno postajo kupovat ovne že naslednji dan po organizirani licitaciji. Zato se bomo še naprej trudili, da bodo licitacije plemenskih živali postali odmevnejši dogodki, ki bodo na dolgi rok koristili tako lastnikom kot tudi kupcem.

Vsem zainteresiranim priporočamo ogled poteka licitacije plemenskih ovnov pasme očalarke v naši bližini v Avstriji, blizu Celovca, ki se vrši okoli drugega konca tedna v oktobru (»Was einen nichts kostet ist einem nicht wert.« – Če nič ne stane, nič ni vredno.)

Eveline Smrtnik

Continue Reading

V tropu mora biti dober plemenjak

Published on 03 October 2012 by in Novice

0

V nedeljo 14. oktobra se bodo rejci drobnice ponovno srečali na avkcijski prodaji ovnov jezersko solčavske pasme na ekološki kmetiji Smrtnikovih na Jezerskem. Po večletnih izkušnjah je prireditev lepo pripravljena in dobro obiskana, živali pa se prodajajo v skladu s pričakovanji.

Kaj je vzrok? Se morda naši rejci premalo zavedajo, kako pomembno vlogo ima v tropu dober plemenjak? So morda kaki drugi vzroki?

Oven prispeva polovico dobrih lastnosti – kaj pa slabih?

Kvaliteta ovna je nadvse pomembna. Medtem, ko ena mati jagnji enega, dva, morda tri mladiče, so v majhnih tropih prav vsi mladiči potomci enega očeta. Z nakupom plemenjaka na testni postaji dobi rejec žival z znanim poreklom. Tako lahko prepreči parjenje v sorodstvu. Ovni so zdravstveno pregledani na kužne boleznim, ki sicer ogrožajo naše reje. Znan je tudi genotip odpornosti živali na praskavec. Testiranje rastnosti živali je najpomembnejši del testa. Na koncu testa se preveri kakovost semena, zato lahko pričakujemo, da so odbrani ovni plodni. Glede na prirast, telesne lastnosti, odpornost na praskavec in na kakovost semena je žival razvrščena v kakovostni razred.

Ovni s kondicijo

Ovni s testne postaje na Jezerskem imajo še posebno kvaliteto. Preizkušnja ovnov se opravlja na način tradicionalne tehnologije reje. Ovni se vhlevijo enkrat letno, ponavadi maja. Testirane živali so potomci mater z dobro plodnostjo. Test traja 100 dni in se opravi na paši. Prirast, ki ga dosežejo, je posledica dobre konzumacije trave na paši in ne morda velikih količin pokrmljenih krmil.

Spodbuditi želimo kakovost živali na trgu

V razvitih državah je avkcija običajen način prodaje plemenjakov. Ima dolgoletno tradicijo. Dobri plemenjaki dosegajo visoke cene, kar lahko potrdijo rejci, ki so se jih udeležili. Avkcija je najpravičnejši način prodaje. Visoko ceno dosegajo živali, ki se zdijo po svojih lastnostih rejcem najprimernejše, denar pa prejmejo rejci, ki so lastniki teh živali. Za rejca, lastnika živali je visoka cena, dosežena na avkciji, poplačilo za trud, potrditev za opravljeno in vzpodbuda za nadaljnje delo. Rejec, ki je tako žival kupil, pa lahko pričakuje lepe potomce in visoke cene za odrejene plemenske živali. Letna avkcija je praznik, na katerem se rejci srečajo in prikažejo rezultate svojega dela.

Vloga sloge v politiki in med ljudmi

V Sloveniji opažamo, da nam reja drobnice po uspešnih letih povečevanja staleža ponovno upada. Zmanjšalo se je povpraševanje po plemenskih živalih. Na okrogli mizi v Solčavi so rejci spregovorili o težavah pri trženju in ob zaključku ugotovili, da bodo uspeli samo z boljšim povezovanjem in skupnim nastopom na trgu.

Tudi naši rejci jezersko solčavske pasme bi morali avkcijo na Jezerskem sprejeti kot svoj praznik, saj so v testu njihove živali. Izvajalec testa, Janez Smrtnik, si zasluži pošteno plačilo za opravljeno delo, zato naj cene odražajo kvaliteto živali. Kupovanje živali s popustom, >toliko da živali ne gredo v klavnico<, je na nek način omalovaževanje dela, ki ga rejec opravlja z velikim entuziazmom. Ne nazadnje pa je kmetija tudi v sistemu  ekološke reje, torej je to priložnost za nakup plemenjaka za številne ekološke reje.

Katalog plemenskih ovnov z vsemi podatki je objavljen na spletni strani društva www.ovce.si.  Dogodek bo potekal na dvorišču kmetije Kovk na Spodnjem Jezerskem. Pričetek avkcije bo ob 11. uri. Kupci lahko že pred avkcijo na BF, Oddelek za zootehniko preverijo podatke o sorodstvu (Kontakt g. Birtič Dušan, GSM: 031 872 824 ali 01/3203847).

Mag. Marjeta Ženko, KGZS Zavod Celje

Continue Reading