0

V pomoč pri striženju ovc je lahko tudi priročnik, ki je na voljo na spletnem mestu Zveze društev rejcev drobnice na

http://www.drobnica.si/files/brosure/Prirocnik_striznja_ovc.pdf

Opremljen je z nazornimi fotografijami in razlago poteka striženja.

Continue Reading