0

Slike si lahko ogledate tudi na povezavi: Tečaj polstenja nakita in mila na Jezerskem 2014

Avtor fotografij: Eveline Smrtnik

Continue Reading

0

Pomemben mejnik v zgodovini tečajev na Jezerskem

DROJSP v novembru na Jezerskem organizira tečaj polstenja, z namenom, da se ga udeležujejo predvsem domačini z Jezerskega. Letošnji tečaj polstenja je imel vsaj tri posebnosti. Kot prvo, sta bila organizirana kar dva tečaja, prvi za izdelavo ročno polstenih copatov in drugi za izdelavo in oblikovanje drobnih izdelkov, polstenega nakita in mila. Nadalje sta, prvič v zgodovini, tečaj polstenja na Jezerskem vodili domačinki. Obe sta si začetno znanje pridobili pred približno dvema letoma na naših tečajih pod uspešnim vodstvom BICKA iz Solčavskega. Pridobljeno znanje sta doma uporabljali in gradili, trdo delali oz. ustvarjali ter uspeli. Tretjič, letošnjih tečajev se je udeležilo rekordno število domačink.

Mileni in Maji čestitamo za uspeh in se iskreno zahvaljujemo za velikodušno ponujeno znanje in odličen končni izdelek.

Res, naučile smo se ceniti ročno polstenje

Znova smo spoznali nekaj zakonov narave. Da se polstenje za začetnike najprej izkaže kot trdo, utrujajoče delo, ki zahteva veliko vztrajnosti. Ko pridobimo začetno znanje, se šele začne pravo učenje – če se seveda lotimo polstenja doma. V resnici pa je pri polstenju več vzrokov za notranje zadovoljstvo in pobud za nadaljevanje. Nekaj teh vzrokov bi lahko strnili v stavku:

Skrb za kakovost, ustvarjalnost, domače in zdravo.

Fotografirati filcarko pri delu je podobno kot fotografirati hitrostnega športnika na tekmi. V ospredju slik je zamegljenost rok, kajti hitrih gibov aparat ni ulovil, hrbti filcark so večina časa ubočeni nad delovno površino in iščejo razbremenitve in, v sočasju gibanja rok, sprostitve. Delali smo ves čas. Tečaj se je podaljšal od 5 na 8 ur.

Kdor bi si rad ogledal slike v kronološkem zaporedju in kdor bo morda želel obuditi vzdušje na tečaju, si naj posluži še te povezave:

Tečaj polstenja copatov na Jezerskem 2014

Slike boste lažje prelistali, na vsaki je kakšna pomembna podrobnost izdelave copatov…

Hvala za nasmeh na obrazu, ko ste stiskali k sebi novo nastale copate!

Drojsp

Avtor teksta in fotografij: Eveline Smrtnik

Continue Reading

0

Dražba plemenskih ovnov jezersko-solčavske pasme na Jezerskem

Dražbo ovnov organiziramo pod okriljem Društva rejcev ovc jezersko–solčavske pasme na ekološki kmetiji Kovk na Spodnjem Jezerskem 14, kjer je lokacija Alternativne testne postaje.

Dražba je namenjena prodaji živali, na transparenten način ter združeno v enkraten javni dogodek. Dražba ima tudi širši pomen. Na njej se srečajo rejci, ki si izmenjajo izkušnje in izmenjave mnenj se vršijo tudi s strokovnjaki. Po drugi strani je zanimiva priložnost druženja za širšo javnost. Čeprav je v evropskih državah prodaja plemenskih živali na javnih dražbah zelo razširjena in ima tradicijo, se v Sloveniji šele v zadnjih letih vse bolj uveljavlja.

Letos je bila prireditev že trinajstič po vrsti in ustaljeno na drugo nedeljo v oktobru. Po rejskem programu za jezersko-solčavsko pasmo je bilo vključenih in spomladi vhlevljenih 25 mladih ovnov, ki so bili preko pašne sezone in v skupini pod enakimi pogoji preizkušeni na prirasti mesa. Njihov prehranski obrok sestavljajo paša po volji, voda in solni kamen. S strani republiške komisije je pridobilo licenco za naravni pripust 15 ovnov. Deset ovnov je na podlagi rezultatov testiranj bilo izločenih zaradi slabšega prirasta, telesnih napak, slabe kakovosti volne in semena. Licencirani ovni so bili predstavljeni v katalogu.

Dražbo je vodil univ. dipl. inž. kmetijstva Franc Pavlin, ki je posamično vsakega ovna v maneži predstavil s strokovnim komentarjem. Predstavitvi so sledile ponudbe kupcev oziroma draženje. Od 15 ovnov se je za štiri ovne potegovalo več kupcev in so bili prodani za višjo ceno. Oven z najvišjo doseženo ceno je bil prodan v Štanjel na Primorsko.

Pri pripravah na ta dogodek se nam zdi pomembno vključiti kulturno-izobraževalni program, ki je vedno povezan z našo jezersko-solčavsko ovco. Letos smo predstavili raziskovalno delo iz čezmejnega projekta LANATURA (Občina Idrija) o kakovosti volne raznih pasmah ovc. Vodja projekta, Klavdija Kancler, selekcionistka za drobnico na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica je ugotavljala, da sta jezersko-solčavski in jezersko-solčavsko-romanovski pasmi bili ocenjeni kot dobri v primerjavi z ostalimi slovenskimi in nekaterimi italijanskimi pasmami. Rejcem drobnice je poudarila njihovo vlogo pri selekciji kakovostne volne. Raziskava je obenem podprla delo organizatorjev prireditve, saj Testna postaja Jezersko skrbno vodi selekcijo volne plemenjakov, po drugi strani poskuša voditi tudi rejce k bolj ozaveščeni selekciji, ne le pri mesu, ampak tudi pri volni. Darja Marko iz podjetja Datalab je predstavila računalniški program Pantheon Farming. Program je namenjen kmetom rejcem za lažje vodenje potrebnih evidenc na kmetiji in jim omogoča spremljanje učinkov gospodarjenja. Na stojnici je Ladka Peneš, predstavnica Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme in tajnica društva, predstavljala domačo volno barvano z rastlinami. O postopkih barvanja je spregovorila že tudi na predhodnih prireditvah. Možnost je bil za nakup barvane volne.

Število obiskovalcev prireditve na Kmetiji Kovk se vsako leto giba okoli 80 ljudi. O dogodku poročajo v glasilu Zveze rejcev drobnice, Drobnica in v Gorenjskem glasu, kjer je objavljeno tudi vabilo na prireditev. Nekaj utrinkov predstavimo vsako leto na spletni strani društva, www.ovce.si. Prireditev zaznamuje pomembna mera prostovoljnega dela domačinov z Jezerskega in Solčavskega, članov društva ter drugih strokovnih sodelavcev.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za pomoč. Posebno zahvalo namenjamo družini Damjana Smrtnika. V teh dneh, ko oddajamo prispevek za objavo, smo se z globoko žalostjo poslovili od Damjana zaradi nepredvidljivega in tragičnega dogodka. Damjan je znal posebno lepo voditi ovna pred občinstvo in dosegel lep nastop živali. Strokovnjaki državnih ali mednarodnih razstav živali in dražb polagajo veliko svojih virov v kakovostno vodenje po maneži. Vodenje je zelo pomemben del prireditve in pomaga povečati njegov uspeh.

Continue Reading