Društvo

Hranjenje ovcDejavnosti

  • Pomembna dejavnost našega društva je vzreja ovnov čiste jezersko-solčavske pasme. Namen je zagotavljati rejcem preizkušene plemenjake v kontrolirani ekološki reji z znanim poreklom.
  • Naša Testna postaja na Jezerskem je vključena v skupni temeljni rejski program v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani – Oddelkom za rejo drobnice in tudi Veterinarsko fakulteto v Ljubljani.
  • Skrbimo za izobraževanje rejcev: Društvo organizira strokovna izobraževanja iz področja zdravja, prehrane in vzreje drobnice.

Akcije

  • Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v različne kraje doma in v sosednje države z namenom spoznavanja drugih z drobnico povezanih praks.
  • Društvo in kmetija KovK vsako leto v sredini oktobra organizirata prodajo (dražbo) testiranih plemenskih ovnov jezersko-solčavske pasme.
  • Organiziramo razstave in ocenjevanje ovc z namenom zagotavljanja napredka pri doseganju zastavljenih rejskih ciljev pri vzreji jezersko-solčavske ovce ter da si rejci izmenjujemo svoje izkušnje. Za najlepše živali podelimo medaljo. S svojimi živalmi aktivno sodeljujemo na drugih živinorejskih razstavah. Srečanje je namenjeno tudi  širši publiki.

Ponudba društva / izposoja:

  • prireditveni šotor velikosti 10 x 15 m
  • mobilna počitniška prikolica s prodajnim pultom.
  • tri avtomobilske prikolice za prevoz drobnice, ki se nahajajo na Jezerskem, v Solčavi in v Tržiču. Informacije dobite tukaj.

Stik