Prireditveni šotor, prikolica

Ponudba društvaSmrtnik - DROJSP - ERO (390)

  • Društvo razpolaga s prireditvenim šotorom velikosti 10 x 15 m. Možna je izposoja šotora za različne osebne in javne namene, kot so praznovanja, predstave, razstave in drugi dogodki. Informacije: 041 368 903
  • Mobilno počitniško prikolico, namenjena promocijski ali prodajni dejavnosti Društva, dolžine 4 m, s prodajnim pultom, si lahko izposodijo samo člani Društva. Informacije: 041 368 903
  • Tri avtomobilske prikolice za prevoz drobnice se nahajajo na Jezerskem, v Solčavi in v Tržiču. Za izposojo pokličite: Jezersko: 041 368 903,  Solčava: 041 601 753, Tržič: 041 751 201.