V A B I L O

na redni letni občni zbor

Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, ki bo

v nedeljo,12. februarja 2012 ob 9.30

v Struževem 7, Mesarija Matjaž (Struževo pri Kranju)

 

Leto je naokrog in prišel je čas, da se člani Društva srečamo na občnem zboru.

Pregledali bomo lanskoletno delo Društva po poročilih predsednika, blagajnika, gospodarja in predsednika Nadzornega odbora. 

Pogovorili se bomo o planu dela za letos, ki vključuje tudi predstavitev možnosti za strokovno ekskurzijo.

Vsako leto izvemo kaj novega v predavanju gosta. Letos smo na željo predvsem naših tržiških članov organizirali praktični prikaz priprave jagnjetine. Tečaj bo vodil g. Jože Zalar, dipl. org. tur., izkušen kuhar, predavatelj na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, ki ga rejci drobnice pogosto vabijo medse. Izvedeli bomo marsikaj novega, zanimivega in uporabnega, pripravljeno meso pa bomo tudi pokusili. Podoben tečaj je bil organiziran v Solčavi, ki si ga lahko ogledate tukaj

Zbor bomo zaključili s pogostitvijo.

Na koncu bomo lahko poravnali članarino za letos (predlagana članarina ostaja 18 evrov).

Na občnem zboru sme prisostvovati vsak, ki je ali želi biti neposredno ali posredno

povezan z delovanjem Društva, zato lahko povabite še druge, ki jih zanima naše delo ali pa priprava jagnjetine.

 

 

               Jezersko, 4. 2. 2012                                                                           Primož Muri l.r.

                        predsednik