0

Upravni odbor Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme sklicuje redni letni občni zbor njegovih članov. Potekal bo v kletnih prostorih gostilne Logar v Hotemažah, v nedeljo, 27. februarja z začetkom ob 10:30.

Na občnem zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Društva.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.      Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles

2.      Poročila o delovanju društva v preteklem letu (predsednik, tajnik, blagajnik, gospodar, predsednik NO)

3.      Program dela društva za leto 2011

4.      Razprava in zaključki

5.      Razno

6.      Predavanje: Voditi kmetijo kot podjetje, Aleš Čerin, Ljubljana (preberite več)

Zbor bomo zaključili s skromnim kosilom.

Vabljeni!

Comments are closed.